Kontakt

Adres:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
NIP 7122641583

E-mail:

jubileusz@scenaplastyczna.pl