2013

Lp.OpisMateriały źródłowe
Leszek Mądzik, Pieniądz w Centrum?, w: Magazyn Centrum Pieniądza NBP Bankoteka, nr 4, maj 2013
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 2013