1995

Lp.OpisMateriały źródłowe
XXIV Warszawskie Spotkania Teatralne, 01-02.1995 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje spektakl Szczelina)
Andrzej Lis, Niebezpieczna pora, w: Strony. Czasopismo społeczno-kulturalne, 3/95 – 01-02.1995
Jubileusze Sceny Plastycznej KUL, w: Dziennik Lubelski nr 14 (350), 19.01.1995
Katalog spektaklu „Antygona” (Sofokles) Anny Chodakowskiej i Leszka Mądzika zrealizowany w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, sezon 1994/1995, premiera luty 1995
XXIV Warszawskie Spotkania Teatralne, 28.01. – 7.02.1995 – program (Scena Plastyczna prezentuje Szczelinę)
„Antygona” w Osterwie, w: Dziennik, 17-19.02.1995
Andrzej Molik, Mądzik barokowy? Kilka cytatów warszawskich, w: Kurier Lubelski, 17-19.02.1995
4. Teatralne Spotkania Obrzeży, Zakopane, 23-26.02.1995 – folder (Leszek Mądzik prowadzi warsztaty)
Roman Pawłowski, Dwie Antygony. Sofokles według Mądzika i Chodakowskiej w Teatrze im. Osterwy w Lublinie, w: Gazeta Wyborcza nr 47, 24.02.1995
Franciszek Piątkowski, „Antygona” zatopiona w wyobraźni, w: Kurier Lubelski, 24-26.02.1995
Grzegorz Janikowski, 6 x teatr. XXIV Warszawskie Spotkania Teatralne, w: Najwyższy czas! nr 9/1995, 4.03.1995
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Alternatywnych. XX Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Kraków, 23-26.03.1995 – program festiwalu (Scena Plastyczna ze spektaklem Szczelina)
Franciszek Piątkowski, Kłopoty z Antygoną, w: Kurier Lubelski, 3-5.03.1995
Paweł Goźliński, Niema tragedia przetworzona na obrazy i dźwięki, w: Życie Warszawy, 6.03.1995
Katarzyna Szeloch, Mądzik contra Sofokles, w: Na przykład. Kultura i ekologia, nr 24, 04.1995
Marzena Michałowska-Kowalik, Szczelina – przesłanki nadziei, w: IKAR. Informator kulturalno-artystyczny Kielecczyzny, nr 5 (21), 05.1995
VI Gliwickie Spotkania Teatralne, 05.1995 – katalog festiwalowy (Scena Plastyczne prezentuje spektakl Szczelina)
Jerzy Koenig, Teatr niepowtarzalny…, w: IKAR. Informator kulturalno-artystyczny Kielecczyzny, nr 5 (21), 05.1995
Teatr bez słów, w: Dziennik, 5-8.05.1995
Irena Maślińska, Głos z otchłani, w: Życie stolicy, 7.05.1995
Zmysłowe wibracje, Leszek Mądzik powiedział „Gazecie” (zanotował Mirosław Haponiuk), w: Gazeta Wyborcza Lublin, 10.05.1995
Scena Plastyczna święci srebrne gody. Polskie prawykonanie „Requiem” Calmela na inaugurację, w: Kurier Lubelski, 11.05.1995
25 lat Sceny Plastycznej KUL, w: Dziennik nr 91, 12.05.1995
Jerzy Korab (Franciszek Piątkowski), Teatr niewysłowionych dramatów, w: Dziennik, 12.05.1995
Franciszek Piątkowski, Co Mądzik mówi? w: Kurier Lubelski, 12.05.1995
Złoty Krzyż Zasługi dla Mądzika, w: Gazeta Wyborcza, 12.05.1995
L. Mądzik z buławą. 25-lecie Sceny Plastycznej KUL, w: Dziennik Wschodni, 13.05.1995
Andrzej Z. Kowalczyk, Pęknięcie, w: Wiadomości Kulturalne nr 20 (51), 14.05.1995
Mądzik i okolice. 25 lat Sceny Plastycznej KUL. Już po, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 15.05.1995
Janusz Świąder, 25 lat minęło. Refleksje po jubileuszu Sceny Plastycznej KUL, 18.05.1995
Teatr czerni i światła, w: Zwiastun świętochłowicki nr 6, 27 kwietnia-18.05.1995
Czuję się malarzem…, wywiad Barbary Owcorz i Wojciecha Cydzika z Leszkiem Mądzikiem dla czytelników Gazety Festiwalowej, w: Gazeta Festiwalowa Gliwickich Spotkań Teatralnych nr 3/Gliwicki Magazyn Kulturalny, 24.05.1995
Irena Sławińska, Ku wyrzeczeniu, w: IKAR. Informator kulturalno-artystyczny Kielecczyzny, nr 5 (21), 06.1995
Scena Plastyczna KUL ma 25 lat, w: art&business. Sztuka polska i antyki 06.1995
XX Zamojskie Lato Teatralne, 06-07.1995 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje spektakl Szczelina)
El Heraldo, Barranquilla, 5.06.1995
Domingo, Barranquilla, 11.06.1995
Antygona. Teatr im. Osterwy – Lublin, w: Polityka nr 24 (1989), 17.06.1995
95. Prague Quadrennial. International Exhibition and Competition of Stage Design and Theatre Architecture, 26.06 – 16.07.1995
Quadrennial of Theatre Design and Architecture, Praga, 26.06. – 16.07.1995
Prazske Quadriennale, Praga, 26.06 – 16.07.1995 – katalog 
Piotr Gruszczyński, On the Other Side, w: art&business. Polish Art and Antiques, lato 1995
Magdalena Jankowska, 20 lat Sceny Plastycznej KUL, w: Na Przykład nr 27/28, 07-08.1995
Andrzej Molik, Szczelina w kazamatach, w: Kurier Lubelski nr 141, 10.07.1995
Teatr Mały, Tychy 08.1995 – program na sierpień (wystawa Scena Plastyczna KUL, spotkanie autorskie z Leszkiem Mądzikiem oraz prezentacja spektaklu Zielnik)
Jana Pilatova, V podstate porad delam jedno predstaveni, w: Divadeln Noviny, 5.09.1995
Hala Kamal, The Death of the Actor w: The Experimental. The English-language daily of the 7th Cairo International Festival for Experimental Theater, 8.09.1995
Europaisches Meskensymposium. Folklore imaginaire du Masque, Niemcy, 22-25.09.1995 (Leszek Mądzik reprezentantem Polski)
Międzynarodowy festiwal w Sofii (Bułgaria), 1.10 – 5.11.1995 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje Wrota i Tchnienie)
Standard, 4.10.1995
Duma, 6.10.1995
Demokracja, 7.10.1995
Zemedensko znane, 8.10.1995
Ach, co to będzie! Scena Plastyczna KUL. 25 lat teatru Mądzik, w: Gazeta Wyborcza, 9.10.1995
Duma, 9.10.1995
Wiek XXI, 15-21.10.1995
Kultura, 24.10.1995
Dni Sceny Plastycznej KUL w Galerii u Jezuitów, 27-28.10.1995 – afisz
Artyści polscy na otwarcie galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, 11-12.1995 – biogram Leszka Mądzika
Katalog spektaklu Wrota – Sofia, 6.11.1995
Górnośląski Festiwal Kameralistyki, 11-29.11.1995 – program (spotkanie z Leszkiem Mądzikiem oraz prezentacja spektaklu Wędrowne)
V Ogólnopolskie Zderzenia Teatrów, Kłodzko, 13-18.11.1995 – katalog ((Scena Plastyczna prezentuje spektakl Szczelina)
Sofia, 11.1995 – folder dot. prezentacji spektaklu Wrota
Bułgarski Pisatel, 5-11.12.1995
Paweł Korab, Memento…, w: Ziemia Kłodzka nr 67, 12.1995
Marian Lewko, Mrok i światło teatru Leszka Mądzika, w: Pokaz. Pismo krytyki artystycznej 4(13), 12.1995
Fascynująca porażka, w: Gazeta Wyborcza, 30.12.1995
Janusz Świąder, Mądzik niezwyciężony! 1995
Wielka tragedia antyczna. Sofokles według Chodakowskiej i Mądzika, w: Aktualności kulturalne, 1995
Mirosław Haponiuk, Z Mądzikiem do piekieł, 1995
Wróżby z sokołem. Antygona w Teatrze im. Juliusza Osterwy 1995
Teatr niezwykły, 1995
Muzeum im. Stanisława Fischera, Bochnia 1995 – afisz wystawy Z mroku z okazji 25-lecia Sceny Plastycznej
Plener, Tychy ’95 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje spektakl Zielnik, odbywa się też wystawa prac fotograficznych Stefana Ciechana do spektakli Sceny Plastycznej)
Polonische Kulturtage in Bayern, jesień 1995 – program (Scena Plastyczna prezentuje spektakl Zielnik)
Danuta Kuźnicka, The Space of Leszek Mądzik’s Visual Art. Stage, w: The Magic od Theatrical Space. Poland, Prague 
Jana Pilatova, Nenazval tmu noci, w: Svet a divadlo 1995
I Muestra Europea de Teatro Independiente ESCORIAL 1995 – program (Scena Plastyczne prezentuje Wilgoć)
II Festival Internacional de Teatro de Barranquilla „FITBA 95” – dyplom/Leszek Mądzik
II Festival Internacional de Teatro de Barranquilla „FITBA 95” – dyplom/Alina Brzeska-Mądzik
II Festival Internacional de Teatro de Barranquilla „FITBA 95” – dyplom/Liwia Mądzik
Polonische Kulturtage in Bayern. Herbst ’95 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje Zielnik i Wilgoć)
Magdalena Jankowska, Antygona – Chodakowskiej czy Mądzika, Kres, Kwartalnik Literacki Nr2/1995 -xero

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1995

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021