1990

Lp.OpisMateriały źródłowe
Trybuna Ludu, 02.01.1990
Teatr przymierza, TEMI, Tarnowski magazyn, 5.02.1989
Maskowskij Komsomolec, 25.01.1990
Scena Plastyczna KUL w Moskwie, Słowo, 6.02.1990
Nowe Czasy, nr 7, 9.02.1990
Wojtek Machajek, Scena Plastyczna KUL w Moskwie, Dzień, 15.03.1990
Andrzej Matynia, Stigma of the Coffin, Voice 18.03.1990
Performance, Nr 60, 1990
Polnische Kulturtage, Kulturetage Oldenburg 1990 – katalog

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1990

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021