1989

Lp.OpisMateriały źródłowe
Halina Brzoza, Teatr wyludniony – teatr ludzki, Projekt 2’99/185
Teatr przymierza, TEMI, Tarnowski magazyn, 5.02.1989
Marzenie o jednej rzeczy, TEMI Tarnowski Magazyn Informacyjny, 26.02.1989
Barbara Siwiec, Przygotowania do nowej premiery, Słowo Powszechne, nr 149, 1.08.1989
Andrzej Molik, Scena Plastyczna – rok dwudziesty, Kurier Lubelski, nr 157, 11.08.1989
Polityka Belgrad, 09.1989
M.Misić, Kanacno Bitef! BORBIA, 20.09.1989
Unistiti glumca, BORBIA, 20.09.1989
Xxx, Tygodnik Powszechny, nr 42, 15.10.1989
Barbara Siwiec, Wrota, przez które musimy przejść, Słowo, 11.1989
Andrzej Molik, Premiera w Scenie Plastycznej KUL, Wrota, Kurier Lubelski, 8.11.1989
Anna Bocian, Super – Mądzik, Sztandar Ludu, 10-12.12.1989
ICA 10.1989 – program
Wilgoć – afisz
Diskurs 89, Program…-katalog

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1989

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021