1988

Lp.OpisMateriały źródłowe
Katolisen jumalan teatteria, Oerjantai extra, 22.01.1988
Jukka O.Miettinen, Esinemysteerio Puolasta, Helsigen Dandmat,  29.01.1988
Lichte Finsternis, 15.04.1988
Lichte Finsternis „ Scena Plastyczna zeit Wilgoć/Feuchtigkeit, taz, 15.04.88
Michael Simbruk, Theater ohne Darsteller, Der Tagesspiegel, 15.04.1988
Zeit-Zimmer, Theaterwerkstatt, 12-14.05.1988 – informator
Revue der Rἂtselbilder, Der Tages Spiegel, nr 12960, 14.05.1988
Andrzej Molik, xxxx Kurier Lubelski, nr 123, 24.06.1988
Barbara Siwiec, Scena Plastyczna KUL w Europie i Ameryce, Słowo Powszechne, 27.08.1988
La Bâtie Festival 88 Genève 1-18.09.1988 – katalog
Prehled kulturnich poradu v Praze, 11.1988 – katalog
Milceni a wykriky, Srobodne Slovo, 17.11.1988
Jan Kłossowicz, Tylko o teatrze w Lublinie, Kultura i Życie, dodatek Życia Warszawy, 18.11.1988
Jacek Sieradzki, Każdy swoje, Polityka 10.12.1988
15 lat Barbórkowych Spotkań teatralnych 1974-1988 – katalog
Drugie Spotkania Teatru Wizji i Plastyki, Katowice 1988 – katalog
Drugie Spotkania Teatru Wizji i Plastyki, Katowice 1988 – program
Le Theatre en Pologne nr 8-10, 1988
Wilgoć w Helsinkach, 1988 informator
Hannu Harju, Ohmiset katoavat, esineet puhuvat, Tammikuuta 1988
The Kosciuszko Foundation  inf. o wystawie fotograficznej Leszka Mądzika – Karta inf

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1988

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021