1986

Lp.OpisMateriały źródłowe
I Spotkania Teatru wizji i Plastyki, Katowice ’86 – katalog
Pokazy filmów i wideo, Dziennik Zachodni, nr 1, 09.01.1986
Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka, Przegląd Dorobku Artystycznego Środowiska Akademickiego Lublina 7-13.04.1986 – program
O plastyce w teatrze, Projekt, Vizual Art. And Desion, 04.1986
JulioRoldἂo, Memória de 1969 nas Monumentais, Jornal de Noticias, 12.05.1986
Scena Plastyczna KUL w Portugalii, Sztandar Ludu 2.06.1986
Bożena Winnicka, Katowice plastycznych wizji pełne. Życie Literackie Nr 7, 16.06.1986
Centrum Sztuki-Galeria El, Interdyscyplinarne Spotkania Twórcze 7-12.09.1986
Internationale Theaterwerkstatt Scheersberg, 7-9.10.1986
F. Piątkowski, Uwertura, Sztandar Ludu, 28.11.1986
Ciągle robię jeden spektakl, 1986
BUC Bienal Uni Versitaria de Coimbra – program
A „humidade”de cérebro, Bienal Nr 2, Journal de Bienal Universitaria de Coimbra 1986
VIII Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego we Wrocławiu – zgłoszenie
ESCADAS Buc, Bienal Universitaria de Coimbra’86 – plakat 
KUL – Cena Plastica, A „humidade” do cérebro Bienal Journal da Universitá de Coimbra Nr 2. 1986

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1986

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021