1982

Lp.OpisMateriały źródłowe
X Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek, Bielsko-Biała 1982, informator
32 Berliner Festwochen 1 sept. – 2.10.1982 program
32 Berliner Festwochen 1982, Teatr KUL, Lublin – program 
32 Berliner Festwochen 82 – biuletyn
Werkstatt 5 Leszek Mądzik, Scheersberg 14.10.1982, 21.30 – program
International Theatre Workshop, Scheersberg 5-17.10.1982 informator
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1982
Stypendium
Projekt realizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN