1981

Lp.OpisMateriały źródłowe
Czołowy teatr awangardowy z wizytą w Kielcach, Echo Dnia nr 176, 13.09.1981
Halina Filipowicz, VII Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego, Bez słów, Słowo Polskie nr 195, 8.10.1981
Daniel Simons, Polnisches Avantgardetheater zu Gast, Brunschweigeg Zeitung, nr 34/35, 10.02.1981
Teatruniversitario 3 Coimbra 07.1981, katalog
Fred Six, Vochtigheid, water van leven en dood, De Standaard 24.09.1981
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1981
Stypendium
Projekt realizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN