Jubileusz 50-lecia Sceny Plastycznej KUL

Jubileusz 50-lecia Sceny Plastycznej KUL. Zdjęcia z uroczystości.