Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

NIP 7122641583

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w organizacji, została podjęta decyzja o nie wyznaczaniu

inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować

się pod adresem e-mail: scenaplast.madzik@gmail.com

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, może przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

adres wykonywania działalności gospodarczej,

numer NIP

adres e-mail,

numer telefonu,

dane zawarte w korespondencji e-mail,

numer rachunku bankowego,

adres IP,

przybliżona lokalizacja,

zainteresowania określonymi tematami,

treść komentarzy / opinii dodanych na stronie.

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania.

Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem

z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

przeglądane podstrony,

czas spędzony na stronie,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

kliknięcia w poszczególne linki,

źródło, z którego przechodzisz do strony,

przedział wieku, w którym się znajdujesz,

Twoja płeć,

Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.

Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako:

„Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie

pozwalają na Twoją identyfikację oraz nie zestawimy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na

Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym

został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również

szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (narzędzia

zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności), Informacje Anonimowe przetwarzane są

również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i

ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony

przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych

serwisach, witrynach i aplikacjach.

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

dodajesz komentarz / opinię,

kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej,

obserwujesz profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi w

mediach społecznościowych.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których

korzystam:

mechanizm strony gromadzi Twój adres IP,

narzędzia zewnętrzne wykorzystują pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo opisane w dalszej części

polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach

strony.

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałem ryzyka, jakie wiążą się

z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan infrastruktury technicznej i szkolimy

personel, przyglądamy się stosownym procedurom oraz wprowadzamy konieczne usprawnienia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod

adresem: scenaplast.madzik@gmail.com

6. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie.

Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami

prawa podatkowego,

tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6

ust. 1 lit. f RODO,

tworzenie grup odbiorców na Facebooku – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube oraz SoundCloud, wtyczek społecznościowych

oraz komentarzy Disqus z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły

Jeżeli zakładasz konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na podstawie Twojej

uprzedniej autoryzacji uzyskamy dostęp do określonych danych zgromadzonych w ramach konta w serwisie

społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe).

Ponadto, mój system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego

korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.

W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane w związku z rejestracją konta

użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie

społecznościowym, dane pobrane z tego serwisu społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją

rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika.

Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza,

że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika, a następnie do czasu upływu terminu

przedawnienia roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.

Komentarze / opinie – szczegóły

Dodając komentarz, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza

(nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest

dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez zewnętrznego dostawcę – Disqus, Inc. Korzystanie z systemu

komentarzy podlega regulaminowi oraz polityce prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym, niezależnym

podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przetwarzającym Twoje dane osobowe

w związku z korzystaniem z tych usług. Z systemu Disqus możesz korzystać bez konieczności tworzenia konta

użytkownika albo jako zarejestrowany użytkownik po uprzedniej rejestracji – decyzja w tym zakresie należy do

Ciebie.

Dodany przez Ciebie komentarz wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień Disqus będzie

widoczny na stronie. Komentarz możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku systemu komentarzy jest prawnie

uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a który polega w tym przypadku na obsłudze

systemu komentarzy

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe

zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.

1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest

również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie

możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie

usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli

podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi

na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie

przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji

przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych wskazane zostały terminy

przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na

potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu

współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieram się w

tym zakresie na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Grupy odbiorców – szczegóły

Twój adres e-mail może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z

wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook w celu

utworzenia grupy odbiorców.

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook.

Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail

niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesłanego mu adresu e-mail

i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem

adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi prawnie

uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się

wykorzystywaniu Swojego adresu e-mail w tym celu, wystarczy, że napiszesz do mnie w tej sprawie na

adres:scenaplast.madzik@gmail.com

Media społecznościowe – szczegóły

Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami

publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są

publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego

serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi prawnie

uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności

administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie,

usługi drogą elektroniczną.

Zachęcam Cię do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich

obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznionych treści i zarządzanie ustawieniami

prywatności.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi opisanych szczegółowo w dalszej

części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji

Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie,

charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z

typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności,

na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały

w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust.

1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z

aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację

strony internetowej.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z

Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu

narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych

osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies

narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link

w stopce strony.

Marketing własny – szczegóły

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych opisanych szczegółowo w dalszej

części polityki prywatności. W ramach narzędzi marketingowych mam dostęp wyłącznie do Informacji

Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie,

charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawimy ich z

typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności,

na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały

w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust.

1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o

Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą

się w ramach marketingu własnych produktów i usług.

Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z

Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu

narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych

osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies

narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link

w stopce strony.

Narzędzia dodatkowe – szczegóły

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube, nagrania audio z serwisu SoundCloud, korzystamy z

wtyczek społecznościowych oraz komentarzy Disqus. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje

Anonimowe.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie,

charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawimy ich z

typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności,

na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały

w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust.

1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z

dodatkowych funkcji na stronie.

Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z

Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu

narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych

osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies

narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link

w stopce strony.

7. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania.

Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

8. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez

podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe,

dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem

newslettera,

dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz

w celach archiwalnych,

dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,

biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,

podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone

prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego

dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia

przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu

tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej

dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do

realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje,

raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom,

organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim

jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te

stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które

gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich

gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i

politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

9. Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw

trzecich.

Przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują

dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych

narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności

przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w

ramach następujących narzędzi:

system mailingowy MailChimp, którego dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,

Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji

statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysłane wiadomości.

Rocket Science Group LLC zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie

mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych

klauzul umownych.

Przypominam w tym miejscu również, że korzystam z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje

Anonimowe. Wspominałem o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na

poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji

serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

10. Czy korzystam z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym

profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpłynęły.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji

zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważam, że działania te nie mają istotnego wpływu na

Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz

zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o

wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię

zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcam Cię do pogłębienia wiedzy na temat

reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje,

wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz

http://www.youronlinechoices.com/” tutaj.

Podkreślam, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej

mogą znajdować się na całym świecie.

11. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych

osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Twoje dane były przetwarzane, możesz domagać się ich usunięcia),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21

RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że

wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich

czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy

przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz

możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat

posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres:

scenaplast.madzik@gmail.com

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w

niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek

pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

12. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,

tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub

systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być

zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą

uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu

(tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają

rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np.

“https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie” z tym materiałem.

13. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne

do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają

zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej

wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami

cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz zablokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji

dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu

innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek

serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie

mogą być dla Ciebie niedostępne.

14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz

blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również zablokować pliki cookies konkretnych witryn. W

każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać,

jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii

przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia

wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np.

HYPERLINK “https://www.ghostery.com/” Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również

dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies,

w szczególności na HYPERLINK “http://www.youronlinechoices.com/,%20www.networkadvertising.org/choices”

zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Daję Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony internetowej.

Zaimplementowałem specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci zablokować te pliki

cookies, których sobie nie życzysz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji

dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu

innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek

serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej

stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

15. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych

mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego

wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, obsługa form newsletterowych

itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach

cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics,

Google Ads,

Hotjar,

Meta Custom Audiences,

Meta Connect i inne wtyczki społecznościowe,

Disqus,

SoundCloud,

YouTube.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym

interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google

Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W

każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując HYPERLINK

“https://tools.google.com/dlpage/gaoptout” dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w

ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym

świecie i tam są przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w

wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany.

Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie

jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślam, że w ramach Google Analytics mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO

27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie

odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i

aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z HYPERLINK

“https://policies.google.com/technologies/partner-sites” tymi informacjami.

Hotjar – szczegóły

Korzystam z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować stronę pod kątem

Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi prawnie uzasadniony interes. Narzędzie

zapewniane jest przez zewnętrzny podmiot, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia

Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie, jak

również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mam dostępu do informacji, które pozwalają na

Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mam dostęp w

ramach Hotjar to, w szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

podstrony, jakie przeglądasz w ramach serwisu,

czas spędzony w serwisie oraz na jego podstronach,

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisu,

źródło, z którego przechodzisz do serwisu,

miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod

śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje

przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani ja nie

wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar

informacji na temat Twojego korzystania z mojej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj:

HYPERLINK “https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out” https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcam do zapoznania

się z polityką prywatności Hotjar: HYPERLINK “https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy”

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Google Ads – szczegóły

Korzystam z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję,

opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin mojej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik

remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na stronie. Dzięki

zgromadzonym w ten sposób informacją jestem w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w

zależności od Twoich zachowań na stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie

zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będę mógł skierować do Ciebie reklamę

dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w

ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Podkreślam, że korzystając z Google Ads, korzystam wyłącznie z Informacji Anonimowych.

Korzystając z Google AdWords, jestem jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałbym, by

nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci

reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii

przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania

reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu

stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu

Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio

po stronie Google: HYPERLINK “https://adssettings.google.com/” https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i

aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami: HYPERLINK

“https://policies.google.com/technologies/partner-sites” https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Meta Custom Audiences – szczegóły

W ramach systemu reklam Metą -dawniej Facebook Ads zapewnianego przez Metą Inc. dawniej Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto,

CA 94304, USA, korzystam z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup

użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na

prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na stronie,

zaimplementowany został w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje

o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów

Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki

(USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. W

zależności od Twojej aktywności na stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie

identyfikuję poszczególnych osób należących do tych grup.

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania:

wyświetlenie zawartości określonej strony,

przejście do kasy w ramach sklepu,

sfinalizowanie zakupu w ramach sklepu,

wypełnienie określonego formularza, np. zapisu do newslettera.

Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w

ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym

marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać

bezpośrednio w HYPERLINK “https://www.facebook.com/privacy/explanation” polityce prywatności Facebooka. Z

poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

HYPERLINK “https://www.facebook.com/ads/settings” Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe – szczegóły

Na mojej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej

łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN,

Twitter.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka

przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest

fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu

pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna,

data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki

oglądania mojej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu

społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią

moją stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów

społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili

użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mam realnego wpływu na to, w

jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów

społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności

poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet

wtedy, gdy przeglądasz moją stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym.

Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł

bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej

stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie musisz się

wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując

odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach

Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być

dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media

z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na mojej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie

widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych

informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze

przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym

zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w

politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

HYPERLINK “https://www.facebook.com/privacy/explanation” Facebook,

HYPERLINK “https://twitter.com/en/privacy” Twitter,

HYPERLINK “https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy” LinkedIN,

HYPERLINK “https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388” Instagram.

Disqus – szczegóły

Na stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus obsługiwany przez zewnętrzny podmiot, tj. Disqus,

Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA.

Gdy wyświetlasz stronę zawierającą komentarze obsługiwane przez system Disqus, Disqus wysyła jeden lub

więcej plików cookies do Twojego urządzenia, które identyfikują Twoją przeglądarkę internetową. Pliki cookies

Disqus odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczególności usprawniają

proces logowania się. W ramach plików cookies Disqus gromadzone są również informacje w jaki sposób

korzystasz z mojej strony (np. podstrony, który odwiedzasz, linki, w które klikasz) w celu analizy Twojej

aktywności oraz personalizowania wyświetlanych Ci w ramach systemu Disqus treści, w tym reklam.

Jeżeli Disqus wyświetla reklamy, korzysta z technologii wspierających ten proces, takich jak Google, Polymorph,

ServeBid, które mogą ustawiać cookies na potrzeby personalizacji marketingu, powiązania reklam z późniejszymi

aktywnościami, limitowania jak często wyświetlane są Ci poszczególne reklamy.

Pamiętaj, że z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego własny użytkownik, na podstawie regulaminu

oraz polityki prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym, niezależnym podmiotem świadczącym na Twoją

rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z systemu Disqus, w tym ochrony

prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Disqus:

regulamin: HYPERLINK “https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service” \l

“publisher-terms-of-service-agreement”

https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service#publisher-terms-of-service-agreement,

polityka prywatności: HYPERLINK “https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy”

https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

SoundCloud – szczegóły

Na moich stronach osadzane są widgety SoundCloud pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie SoundCloud

bezpośrednio z moich stron. Operatorem serwisu SoundCloud jest SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115

Berlin, Niemcy.

Kiedy odwiedzasz stronę z osadzonym widgetem SoundCloud, SoundCloud otrzymuje pewne informacje, w tym

informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem. SoundCloud i widget mogą Cię rozpoznawać, w

szczególności z wykorzystaniem technologii plików cookies. SoundCloud wykorzystuje gromadzone w ten

sposób informacje do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji

w zakresie świadczonych przez SoundCloud usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie SoundCloud, korzystasz z usług świadczonych drogą

elektroniczną przez SoundCloud. SoundCloud jest samodzielnym, niezależnym podmiotem świadczącym na

Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z SoundCloud, w tym ochrony

prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez SoundCloud:

regulamin: HYPERLINK “https://soundcloud.com/terms-of-use” https://soundcloud.com/terms-of-use,

polityka prywatności: HYPERLINK “https://soundcloud.com/pages/privacy” https://soundcloud.com/pages/privacy,

polityka cookies: HYPERLINK “https://soundcloud.com/pages/cookies” https://soundcloud.com/pages/cookies.

YouTube – szczegóły

Na moich stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie

YouTube bezpośrednio z moich stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach udostępnianych przez

YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi

jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki nie odtworzysz nagrania.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że

odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie

jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio

przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego

przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i

możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce

prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio

Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również

całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej

przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na moich stronach filmami z serwisu

YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania

widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach

personalizacji i reklamy.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą

elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym podmiotem świadczącym na

Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony

prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:

regulamin: HYPERLINK “https://www.youtube.com/t/terms” https://www.youtube.com/t/terms,

polityka prywatności: HYPERLINK “https://policies.google.com/privacy” https://policies.google.com/privacy

17. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Hotjar oraz Facebook Custom Audiences, które

wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na mojej stronie. Narzędzia te zostały

szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy

powtarzać tych informacji również tutaj.

18. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystam z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których mogę kierować reklamy do określonych

grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca,

działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach

pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie powtarzam tych informacji również tutaj.

19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania

poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody

zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją

prywatnością.

ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,

wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,

dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

tryb incognito w przeglądarce internetowej,

ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,

mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu mojej strony,

Google Analytics Opt-out: HYPERLINK “https://tools.google.com/dlpage/gaoptout”

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,

Google Ads Settings: HYPERLINK “https://adssettings.google.com/” https://adssettings.google.com/,

Facebook Ads Settings: HYPERLINK “https://www.facebook.com/ads/settings”

https://www.facebook.com/ads/settings,

HotJar Opt-out: HYPERLINK “https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out”

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

20. Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie

operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są

wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie

jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

21. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie

pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci

jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz

dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz na adres:

scenaplast.madzik@gmail.com

22. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz

zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie polityki prywatności

otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

(12.2021)

Aktualizacja 2.2022 – zmiqnq nazwy firmy Facebook na Meta

Obowiązek informacyjny:

Scena Plastyczna KUL informuje, że Państwa dane osobowe (adresowe i kontaktowe) znajdują się w bazie

Stowarzyszenia na rzecz Sceny Plastycznej KUL, które wspiera statutową działalność Galerii Sztuki Sceny

Plastycznej KUL. Dane znajdujące się w naszej bazie danych wykorzystane są tylko do celów związanych z

przekazywaniem informacji o realizowanych przedsięwzięciach statutowych naszej organizacji. Dane te

chronione będą zgodnie z zaleceniami zawartymi w unijnych przepisach o ochronie danych osobowych –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Informujemy również, że

posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art.15 rozporządzenia, prawo do ich

sprostowania zgodnie z art.16, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art.17 i 18 rozporządzenia,

prawo do przenoszenia danych – art.20, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art.21 rozporządzenia.

Brak reakcji na powyższą informację jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

Państwa danych.

Stowarzyszenie na rzecz Sceny Plastycznej KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL informuje, że Państwa dane osobowe (adresowe i kontaktowe) znajdują

się w bazie Stowarzyszenia na rzecz Sceny Plastycznej KUL, które wspiera statutową działalność Galerii Sztuki

Sceny Plastycznej KUL. Dane znajdujące się w naszej bazie danych wykorzystane są tylko do celów związanych

z przekazywaniem informacji o realizowanych przedsięwzięciach statutowych naszej organizacji. Dane te

chronione będą zgodnie z zaleceniami zawartymi w unijnych przepisach o ochronie danych osobowych –

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Informujemy również, że

posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art.15 rozporządzenia, prawo do ich

sprostowania zgodnie z art.16, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art.17 i 18 rozporządzenia,

prawo do przenoszenia danych – art.20, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art.21 rozporządzenia.

Brak reakcji na powyższą informację jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

Państwa danych.

Stowarzyszenie na rzecz Sceny Plastycznej KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin