O nas

Scena Plastyczna KUL obchodziła w 2020 roku swój Jubileusz 50-lecia. Teatr został założony w 1969 roku przez Leszka Mądzika, który od początku realizował swój autorski teatr na KUL. Powstało 21 premier m.in. Ecce homo, 1970; Wieczerza, 1972; Ikar, 1974; Zielnik, 1976; Wilgoć, 1978; Brzeg, 1983; Wrota, 1989; Tchnienie, 1992; Szczelina, 1994; Kir, 1997; Odchodzi, 2003;  Bruzda, 2005; Przejście, 2012, Lustro 2013 , Gorset 2016, Kres 2020.  Ważną rolę w przedstawieniach Sceny Plastycznej KUL odgrywa muzyka, którą komponowali tak wybitni twórcy jak Zygmunt Konieczny, Stanisław Radwan, Jan A. P. Kaczmarek, Tomasz Stańko, Przemysław Gintrowski czy Marek Kuczyński z wokalizą Urszuli Dudziak. Obecnie Scena Plastyczna poszerza swoją działalność o spektakle plenerowe dla szerokiej publiczności z muzyką graną na żywo.

Teatr Scena Plastyczna KUL prezentował swoje spektakle na ponad sześćdziesięciu międzynarodowych festiwalach teatralnych na wszystkich kontynentach świata m.in. w Palermo, Glasgow, Moskwie, Wilnie, Teheranie, Avignon, New Delhi, Sydney oraz w Kolumbii Syrii, Meksyku i ostatnio w Christchurch w Nowej Zelandii. Brał udział we wszystkich ważniejszych polskich festiwalach jak Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie, Warszawskie Spotkania Teatralne, Łódzkie Spotkania Teatralne czy Międzynarodowe Spotkania Teatrów i Sztuki Otwartej we Wrocławiu.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia m.in. dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze, na Festiwalu TIATF w Toyamie w Japonii, nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu „A World Class A ACT” w Racine w USA, nagrodę Polskiego Ośrodka ITI Sekcji Krytyków Teatralnych za wkład do teatru światowego, nagrody ministerialne – Honorową Nagrodę za zasługi dla kultury polskiej oraz odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznany przez Prezydenta Lublina Medal Unii Lubelskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć i sukcesów artystycznych oraz za znaczący wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku Lublina na scenie międzynarodowej.

Sam twórca Sceny Plastycznej KUL Leszek Mądzik jest laureatem m.in. Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych, nagrody indywidualnej I stopnia za promocję KUL przyznanej przez Rektora KUL, wyróżnienia specjalnego Totus. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice.