Leszek Mądzik w Norwidzie w Zielonej Górze

By

Leszek Mądzik, twórca Sceny Plastycznej KUL, Norwidzie w Zielonej Górze

Uznany polski scenograf, reżyser, malarz, fotograf, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, spotka się z Czytelnikami i widzami w Zielonej Górze, 8 października 2020 r. o godzinie 19.00 w Bibliotece Norwida.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z cenionymi na całym świecie plakatami Leszka Mądzika, obejrzeć projekcje jego najsłynniejszych spektakli, a także porozmawiać z Mistrzem na temat jego twórczości.

Wizyta Leszka Mądzika zwieńczy odbywający się w Lublinie Jubileusz 50-lecia Sceny Plastycznej KUL.