Golgota- Kućma w filmie Leszka Mądzika

By
Golgota- Kućma w filmie Leszka Mądzika

Właśnie powstaje film pt. “Golgota-Kućma” o miejscu, które od lat jest twórczą przestrzenią Wincentego Kućmy.

Golgota – Kućma 


Golgota – Kućma.
Realizacja 19-23 października 2020
Scenariusz, reżyseria i scenografia: Leszek Mądzik
Muzyka: Paweł Odorowicz
Z udziałem aktorów Warszawskiego Centrum Pantomimy

Miejsce, które Profesorowi Wincentemu Kućmie posłużyło za zintegrowanie swojego dzieła z ekspresją kamiennych brył, czyni dramat drogi krzyżowej jeszcze bardziej prawdziwym. Wędrujemy wraz z artystą po fragmentach skał, w których pęknięciach i szczelinach zatrzymały się na moment kadry, przybliżając rozumienie słowa – Ecce Homo. Profesor Kućma w swoich pracach znalazł odpowiedź na sens cierpienia. Ekspresja postaci wyrażona poprzez faktury, patynę czasu i gesty czyni to wielkie dzieło czymś wyjątkowym. Przybliża nas do tajemnicy cierpienia, ale i zdobywa swoim ludzkim wymiarem. Spotkanie z tym obrazem zmusza do pokory w jego interpretacji. Budując dramaturgię plastyczną ujawnianych scen, pragnę zanurzyć spotkanie dziel Profesora Kućmy w mroku. Światło, które było siłą obrazu wielkich artystów (między innymi Caravaggio), przyświeca także i mnie w budowaniu więzi między uczestnikami obrazu filmowego a dziełem natury i człowieka. To ŚWIATŁO pozwoli nam głębiej zajrzeć w świat Sacrum, otwierając warstwy naszej wrażliwości. Okazja świętowania tak pięknego (85-lecie urodzin) jubileuszu twórczego życia profesora Wincentego Kućmy, w miejscu, w którym oddał całego siebie jest dla mnie nie tylko wezwaniem, ale i wyrazem wdzięczności.

Leszek Mądzik

Zobaczcie przebitki z planu zjdjęciowego przygotowane przez Jędrzeja Skajstera.

O emisji filmu poinformujemy w późniejszym terminie.

Zdjęcia z planu przygotował Leszek Mądzik


Zobaczcie swojego rodzaju szkicownik artysty, którego gościliśmy w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL 16 lutego 2019 r.
(Zdjęcia Magdalena Szymala www.ideastudio.pl).


O artyście:

Wincenty Kućma

Urodził się 25 maja 1935 roku w Zbelutce na Kielecczyźnie.
Liceum Sztuk Plastycznych ukończył w Kielcach.
W latach 1957-1962 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1967 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową w Krakowskiej ASP, gdzie do 2000 r. kierował Pracownią Przestrzeni w Katedrze Sztuk Wizualnych na wydziale Form Przemysłowych.
W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Swoje prace eksponował na ponad 40-tu wystawach indywidualnych, 80-ciu wystawach zbiorowych w kraju i około 60 wystawach zagranicą.
Brał również udział w wielu rzeźbiarsko-architektonicznych konkursach, uzyskując ponad 50 nagród i wyróżnień.
Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Orderem Polonia Restituta, Medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II, orderem Grzegorza Wielkiego, Brązowym Medalem „Cracoviae Merenti” oraz medalem Papieskiej Rady ds. Kultury-Per Artem ad Deum.
Otrzymał również inne nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą.