Galeria fotografii z inscenizacji podczas odsłonięcia pomnika ks. Emiliana Kowcza

4 października 2021 uroczyste odsłonięcie pomnika ks. Emiliana Kowcza – fot. Marek Skowronek, www.ideastudio.pl

Serdecznie dziękujemy młodzieży, która wzięła udział w inscenizacji pod opieką reżysera Leszka Mądzika.

W role więźniów obozu wcielili się uczniowie ZSP im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie – Karolina Komar, 
Natalia Kornacka, Olga Kucharska, Michał Wasilczyk i Daria Wielgos – oraz Robert Wojniusz, nauczyciel 
projektowania graficznego.