Jubileusz 30-lecia

Lp.OpisMateriały źródłowe
Jubileusz 30-lecia Sceny Plastycznej KUL
20-21.10.2000
30 lat teatru Mądzika, w: Kurier Lubelski, 20.10.2000
Jubileuszowy papier firmowy 
Program obchodów jubileuszowych
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe
Pismo z prośbą o odwołanie zajęć w Starej Auli w związku z przygotowaniami do premiery spektaklu „Całun”
Pismo z prośbą o udostępnienie Starej Auli w związku z premierą spektaklu „Całun”
Pismo do rektora ks. prof. dr. hab. A. Szostka z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne wynajęcie pokoi na Poczekajce dla gości uczestniczących w jubileuszu
Pismo do Ewy Moroń z Centrum Scenografii Polskiej (oddział Muzeum Śląskiego) z listą hoteli dostępnych dla gości jubileuszu
„Główne nurty w polskim teatrze eksperymentalnym u progu XXI wieku” – maszynopis, autor: Maria Małgorzata Szpakowska
„Teatr traumatycznego transu” – rękopis, autor: Wojciech Skrodzki
Rękopis (tłumaczenie z rosyjskiego) referatu wygłoszonego przez Wiktora Bieriozkina
Lista gości wraz z adresami
Pismo do Tomasza Stańki z propozycją wystąpienia z koncertem podczas inauguracji uroczystości jubileuszowych
Pismo do Tomasza Stańki z zapytaniem o możliwość wykorzystania podczas koncertu fortepianu, którym dysponuje KUL
Pismo do Tomasza Stańki z pytaniami organizacyjnymi dotyczącymi jego koncertu i samego pobytu na jubileuszu
Papier firmowy firmy Soundmix Jerzego Góry, który najprawdopodobniej obsługiwał technicznie koncert Tomasza Stańki na jubileuszu
Pismo do Tomasza Stańki dotyczące umowy pomiędzy Sceną Plastyczną a artystą
Pismo do Wiktora Bieriozkina z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Pismo do Helen Bruner z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Pismo do Wagnera Cintry z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Pismo do Niny Kiraly z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Pismo do Jany Pilatovej z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Pismo do Allena Kuharskiego z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Pismo do Juliusza Tyszki z podziękowaniami za udział w jubileuszu oraz wygłoszenie referatu w ramach sesji naukowej 
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – Jubileusz 30-lecia