Jubileusz 25-lecia

Lp.OpisMateriały źródłowe
Jubileusz 25-lecia Sceny Plastycznej KUL
11-13 maja 1995
Jubileusze Sceny Plastycznej KUL, w: Dziennik Lubelski, nr 14(350), 18.01. 1995
Scena Plastyczna święci srebrne gody. Polskie prawykonanie „Requiem” Calmela na inaugurację, w: Kurier Lubelski 11.05.1995
Program polskiego prawykonania „Requiem” Rogera Calmela zaprezentowanego w ramach jubileuszu 11.05.1995
Folder wystawy fotografii „Z mroku” prezentowanej w ramach jubileuszu 
Jubileuszowy papier firmowy
List z zaproszeniem na uroczystości jubileuszowe podpisany przez Zdzisława Cieszkowskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Angielska wersja zaproszenia na uroczystości jubileuszowe
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do Jego Magnificencji Księdza Prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa, rektora KUL
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do prof. dr hab. Elżbiety Wolickiej
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do Ewy Wycichowskiej
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do Stanisława Radwana
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do prof. dr hab. Ireny Sławińskiej
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do dr Elżbiety Morawiec
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe skierowane do Jerzego Koeniga
Janusz Świąder, 25 lat minęło… Refleksje po jubileuszu Sceny Plastycznej KUL 18.05.1995
Wojciech Skrodzki, 25-lecie Sceny Plastycznej KUL, w: Niedziela, nr 24, 11 .06.1995
Program otwarcia jubileuszu (scenariusz dla organizatorów)
Programu obchodów jubileuszu 
Afisz z programem jubileuszu
Życzenia: Dyrektor Naczelny Teatru Starego – Tadeusz Bradecki
Życzenia: Prezes Stalprodukt S.A. mgr inż. Piotr Janeczek
Życzenia: Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza Z-ca Dyrektora Jerzy Chruściński
Życzenia: Institut für Angewandte Theater Dr Andrzej Wirth
Życzenia: Polski Teatr Tańca, Balet Poznański Dyrektor Ewa Wycichowska
Życzenia: Beata Pejcz
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – Jubileusz 25-lecia