Jubileusz 15-lecia

Lp.OpisMateriały źródłowe
Zaproszenie na sesję „Teatr. Plastyka. Myśl” w ramach jubileuszu 15-lecia Sceny Plastycznej KUL (26-28.041985)
Szczątkowa lista gości zaproszonych na jubileusz
Podanie do Rektora Ks.prof.dr hab. Jana Szlagi
Podanie do Rektora Ks.prof.dr hab. Jana Szlagi (2)
Podanie do Rektora Ks.prof.dr hab. Jana Szlagi (3)
Program sesji
Dyspozycje i ekipa organizacyjna
Podanie do Intendentury 
Podanie do Intendentury  (2)
Rezerwacja miejsc w hotelu
Gratulacje Sergiusz Raczkowski
Gratulacje Maria Gałach
Maria Kadzińska
Wojciech Chudy
Drs J.Th.WillemsenAd van Rijsewijk
Zenobiusz Strzelecki
Ludwik Kavin
Jacques Gardel
Włodek Adamczyk
Torsten Maβ
Giorgio Rosa
Helga Steffensen
Angelika Jesse
Staszek
Zbigniew Jóźwik
Regӧs János
Tadeusz i Irena Byrscy
Alfred Emmet
Andrzej Mańka
Manfred Eichel
Wiesław Chojnacki 
Alain Crombecque
Danuta i Kazimierz Brykowie
Dr Maciej (nieczytelny podpis)
Roman Więckowski
Lidia Wójcik
Halina Brzoza
ZT
Marya Arahi
Wit Karol Wójtowicz
Robert Germay
Zdzisław Łączkowski
Zbigniew Czubak
Antoni Platowski
Urszula Kubicz
Elżbieta Żwirkowska
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – Jubileusz 15-lecia