Jubileusz 10-lecia

Lp.OpisMateriały źródłowe
Program uroczystości jubileuszu 10-lecia Sceny Plastycznej KUL 
(18-20 .04.1980)
„Myślę obrazami” – rękopis, autor: Leszek Mądzik
„Znak. Teatr dramatu ludzkiej przygodności” – rękopis, autor: Wojciech Chudy
„Ekstremum plastyczne teatru” – rękopis, autor: Wojciech Chudy
„Ekstremum plastyczne teatru” – maszynopis, autor: Wojciech Chudy
„Życie i filozofia. 10 lat teatru Mądzika” – rękopis, autor: Wojciech Chudy
„Życie i filozofia. 10 lat teatru Mądzika” – maszynopis, autor: Wojciech Chudy
„Teatro e Universita2. Scena Plastyczna. Lublino (Polonia)” – maszynopis
„Żywe i martwe w teatrze Leszka Mądzika” – rękopis, autor: Elżbieta Morawska
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – Jubileusz 10-lecia