2013

Lp.OpisMateriały źródłowe
Leszek Mądzik, Pieniądz w Centrum?, w: Magazyn Centrum Pieniądza NBP Bankoteka, nr 4, (str. 8-9) 05.2013SPKUL-2013-1
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 2013