2012

Lp.OpisMateriały źródłowe
Majdanek w fotografii Leszka Mądzika, zaproszenie na wystawę plenerową, otwarcie 18.09.2012 r.SPKUL-2012-1
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 2012