2003

Lp.OpisMateriały źródłowe
Informacja o otwarciu wystawy fotografii Leszka Mądzika w Galerii w Hallu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w: Życie Kalisza, nr 1, 8.01.2003SPKUL-2003-1
Waldemar Sulisz, Leszek Mądzik. Nasi nieprzeciętni, w: Gazeta Wyborcza, 4.01.2003SPKUL-2003-2
Kolejne spotkanie z Leszkiem Mądzikiem. W galerii Centrum Kultury, w: Magazyn Ziemi Kaliskiej, 10.01.2003SPKUL-2003-3
Zaproszenie na wernisaż wystawy Fotografia Leszka Mądzika w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (15.01. 2003)SPKUL-2003-4
Anna Tabaka, Śmierć i dziewczyna. Leszek Mądzik w CKiS, w: Życie Kalisza, nr 3, 22.01.2003SPKUL-2003-5
Jakub Werbiński, Zdarzenia ulotne w obiektywie. Leszek Mądzik znowu w Kaliszu, w: Kaliski Przegląd, nr 2(319/03), 23.01.2003SPKUL-2003-6
Osobliwe fotografie, w: Express w Kaliskiej, 27.01.2003SPKUL-2003-7
Przemijanie. Widziane oczami Leszka Mądzika, w: Magazyn Ziemi Kaliskiej, 31.01.2003SPKUL-2003-8
Mądzik na antypodach, w: Kurier Lubelski, 5.02.2003SPKUL-2003-9
National Multicultural Festival, Canberra, 7-16.02.2003 – program (Scena Plastyczna prezentuje Wilgoć) – str. 20SPKUL-2003-10
Afisz-informujący – Scena Plastyczna KUL, „Moisture” Seymour Theatre Centre – York Theatre 14.02.2003SPKUL-2003-11
Wystawa w Muzeum Militariów. Od soboty w Muzeum Militariów, Słowo Polskie, 1.03.2003SPKUL-2003-12
(MIS) Leszek Mądzik, informacja o otwarciu wystawy ” Fotografie. Plakaty autorstwa Leszka Mądzika, Gazeta Wyborcza (Wrocław) 1-2.03.2003SPKUL-2003-13
Światło i materia. Zdjęcia z teatralnych podróży. Przed wystawą fotografii Leszka Mądzika (wywiad Małgorzaty Matuszewskiej z Leszkiem Mądzikiem), w: Gazeta Wyborcza Wrocław, 28.02. – 6.03.2003SPKUL-2003-14
Informacja o wystawie fotografii Leszka Mądzika “Fotografia, Teatr, Plakat” w galerii Dzyga we Lwowie z 17.03.2003 Львівська газета, (wernisaż 18.03.2003)SPKUL-2003-15
Grzegorz Józefczuk, Dzyga i café Pod Klepsydrą. Leszek Mądzik we Lwowie, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 22-23.03.2003SPKUL-2003-16
Oczami Leszka Mądzika, w: Gazeta Wyborcza Wrocław, 28.02. – 6.03.2003SPKUL-2003-17
Całun, w: KULtywator, nr 2, 03.2003SPKUL-2003-18

Kalendarium imprez Instytutu Polskiego w Wilnie, 03-07.2003 (Leszek Mądzik prezentuje wystawę fotografii i plakatów w Ratuszu Wileńskim /6-25.05.2003/, w Galerii Związku Architektów Litwy w Kownie /4-18.06.2003/ oraz w Galerii Obrazów w Szawlach /5-26.07.2003/SPKUL-2003-19
Katalog (A)wystawy fotografii i plakatów Leszka Mądzika w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem Zaproszenie (B). XXV Salon Marcowy, 03.2003SPKUL-2003-20A
20B
Folder wystawy fotografii Leszka Mądzika „Drohobycz Schulza” (Żarski Dom Kultury, 03-04.2003)SPKUL-2003-21
Informacja o otwarciu wystawy Fotografie. Plakaty Leszka Mądzika we wrocławskim Arsenale Miejskim, w: Gazeta Wyborcza Wrocław, 1-2.03.2003SPKUL-2003-22
Notka informująca o wystawie fotografii Leszka Mądzika we wrocławskim Muzeum Militariów, w: Słowo Polskie, 1.03.2003SPKUL-2003-23
Waldemar Sulisz, Oto Nasi Nieprzeciętni. Finał plebiscytu Dziennika Wschodniego, w: Dziennika Wschodni, 1.03.2003SPKUL-2003-24
Waldemar Sulisz, Być dobrym jak chleb. Nasi nieprzeciętni, w: Dziennik Wschodni, 3.03.2003SPKUL-2003-25
Nasi nieprzeciętni, Dziennik Wschodni 3.03.2003SPKUL-2003-26
Zaproszenie na wernisaż wystawy Fotografia. Plakat Leszka Mądzika w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem (7.03.003)SPKUL-2003-27
V Przegląd Wczesnego Dramatu, Zielona Góra/Żary, 23.03.-6.042003 – program (Leszek Mądzik prezentuje wystawy /w Zielonej Górze Plakat teatralny i Fotografie, w Żarach Drohobycz Schulza/ oraz spektakl Wrota (zarówno w Zielonej Górze, jak i Żarach)SPKUL-2003-28
Informacja o wystawie zdjęć ze spektakli Leszka Mądzika w ramach Polkowickich Dni Teatru (24.03. – 12.04.2003), w: Polkowicki Informator Kulturalny, nr 4, 03—04.2003 – str. 11SPKUL-2003-29
Wojciech Skrodzki, Leszek Mądzik – „Fotografia”, w: Niedziela, 30.03.2003SPKUL-2003-30
Bastiony sztuki. Wydarzenia w galeriach BWA, w: Gazeta Lubuska, 3.04.2003SPKUL-2003-31
Konrad Katur, Zapamiętane pejzaże. Rzeczywistość w obiektywie, w: Polkowicka Gazeta, nr 14/144, 11.04. 2003SPKUL-2003-32
Leszek Mądzik o…, w: Polkowicka Gazeta, nr 14/144, 11.04.2003SPKUL-2003-33
Zaproszenie na wernisaż wystawy fotografii i plakatów Leszka Mądzika w Ratuszu Wileńskim (6.05.2003)SPKUL-2003-34
Intymna i duża radość. Wystawa fotografii i plakatów Mądzika, w: Kurier Wileński, 6.05.2003SPKUL-2003-35
Bez lęków przed Europą (Leszek Mądzik o byciu Europejczykiem), w: Kurier Lubelski, 23.05.2003SPKUL-2003-36
Janusz R. Kowalczyk, Kurtyna w górę, w: Przegląd Polski. Dodatek literacko-społeczny, 30.05.2003SPKUL-2003-37
Waldemar Sulisz, Moja intymność. W piątek w Muzeum Lubelskim otwarcie wystawy fotografii Leszka Mądzika, w: Dziennik Wschodni, 4.06.2003SPKUL-2003-38
Grzegorz Józefczuk, Spragniony świata wędrowiec. Wystawa fotografii Leszka Mądzika, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 4.06.2003SPKUL-2003-39
Mądzik na Zamku, w: Dziennik Wschodni, 6.06.2003SPKUL-2003-40
Tadeusz Sobolewski, Fototeatr, w: Gazeta Wyborcza, 9.06.2003SPKUL-2003-41
Małgorzata Gnot, Teatr świata w fotografii. Od dziś 130 prac Leszka Mądzika w Muzeum na Zamku, w: Kurier Lubelski, 6.06.2003SPKUL-2003-42
Wajda i przyjaciele. Wernisaż Leszka Mądzika, w: Kurier Lubelski, 6.06.2003SPKUL-2003-43
XXVIII Zamojskie Lato Teatralne, Zamość, 14.06. – 6.07.2003 – program (Scena Plastyczna prezentuje Całun)SPKUL-2003-44
10th Eastern European-German Festival for Fringe Theater, Potsdam, 19-28.06.2003 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje Wrota)SPKUL-2003-45
Z Sao Paulo do Kazimierza (wywiad Grzegorza Józefczuka z Leszkiem Mądzikiem), w: Gazeta Wyborcza Lublin, 15.07.2003SPKUL-2003-46
Druk informacyjny o twórczości Leszka Mądzika i jego obecności na Festival Internacional de Teatro, Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo, 17-27.07.2003SPKUL-2003-47
Festival Internacional de Teatro, Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo, 17-27.07.2003 – afisz (A) z programem, program (B) – Leszek Mądzik prowadzi warsztatySPKUL-2003-48A
48B
SESC – RIO PRETO, Festival Internacional de teatro de Sao Jose do no preto 17-27.07.2003, afisz (A), dokumentacja wycinków prasowych (B) – xero (Archiwum KUL)SPKUL-2003-49A
49B
Valmir Santos, Polones Leszek Madzik opoe teatro Visual a poluicao de imagens, w: Folha online, 22.07.2003 (Archiwum KUL)SPKUL-2003-50
Afisz reklamujący warsztaty teatralne prowadzone przez Leszka Mądzika 15-18.09.2003 w Nowym SączuSPKUL-2003-51
Dramat odejścia (wywiad Waldemara Sulisza z Leszkiem Mądzikiem), w: Dziennik Wschodni, 26.09.2003SPKUL-2003-52
Światowa Melpomena (GRJ), Konfrontacje Teatralne w Lublinie, Gazeta Wyborcza 26.09-2.10.2003SPKUL-2003-53
Informacja o premierze spektaklu Odchodzi oraz słowo wstępne Leszka Mądzika komisarza 8. Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne, w: Gazeta Wyborcza Lublin (dodatek Konfrontacje 2003), 29.09.2003SPKUL-2003-54
Jubileusz 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II (Santiago, Chile, 10.2003) – program (Leszek Mądzik prezentuje wystawę fotografii)SPKUL-2003-55
Andrzej Matynia, Majestat w drobinie. Zafascynowany światłem, w: Sukces, nr 10(161), 10.2003SPKUL-2003-56
8. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lublinie, Konfrontacje Teatralne, 1-4.10.2003 – katalog (Scena Plastyczna prezentuje Odchodzi, Leszek Mądzika jako komisarz tej edycji pisze słowo wstępne)SPKUL-2003-57
Grzegorz Józefczuk, Cichy dotyk tajemnicy. Premiera „Odchodzi” Sceny Plastycznej KUL, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 2.10.2003SPKUL-2003-58
Grzegorz Józefczuk, Teatralne okno na świat. Konfrontacje Teatralne zakończone, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 6.10.2003SPKUL-2003-59
Grzegorz Józefczuk, Kilometry widzów. Konfrontacje Teatralne w Lublinie zakończone, w: Gazeta Wyborcza, 6.10.2003SPKUL-2003-60
Andrzej Pruszkowski, Lublin teatralny, w: Kurier Lubelski, 6.10.2003SPKUL-2003-61
Oczy, których już nie ma. Premiera „Odchodzi” Sceny Plastycznej KUL, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 16.10.2003SPKUL-2003-62
Andrzej Molik, Z Różewicza. Premiera nowego spektaklu Mądzika, w: Kurier Lubelski, 17.10.2003SPKUL-2003-63
Uwaga! Ostatni bilet, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 17.10.2003SPKUL-2003-64
Grzegorz Józefczuk, Najpewniejszy fakt z życia. Premiera „Odchodzi” teatru Scena Plastyczna KUL, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 20.10.2003SPKUL-2003-65
Wypowiedź Urszuli Dudziak o spektaklu Odchodzi, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 20.10.2003SPKUL-2003-66
Waldemar Sulisz, Mistrzostwo prostoty. „Odchodzi” – spektakl w reżyserii Leszka Mądzika, w: Dziennik Wschodni, 20.10.2003SPKUL-2003-67
Plakat reklamujący spektakl Bruzda w Wilnie (Kościół pw. Św. Franciszka, 4.11.2003)SPKUL-2003-68
Leszek Mądzik w Janowie Lubelskim, w: Gazeta Janowska, 11.-12.2003SPKUL-2003-69
Wystawa Fotografii Leszka Mądzika, zaproszenie na wernisaż 17.11.2003 – Irańskie Akademickie Centrum Kultury i Edukacji, Sera Adabiat, Mashad, Iran (Archiwum KUL)SPKUL-2003-70
Theater X, 1.12.2003 Ambasada RP, Wydział polonistyki, Tokyo – wykład Leszka Mądzkika na temat “Inspiracja Kantorem”SPKUL-2003-71
Folder do spektaklu Wilgoć, Chrisanthemon 22, Psichiko 154 52, Grecja – 16.12.2003SPKUL-2003-72
Grzegorz Józefczuk, Ile łóżek, tyle kasków. Podróże Leszka Mądzika, w: Gazeta Wyborcza Lublin, 30.12.200SPKUL-2003-73
Anna Herbut, Oczyszczanie obrazami. Inny teatr, w: Didaskalia, 12.2003 (str. 82-83)SPKUL-2003-74

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 2003

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021