1992

Lp.OpisMateriały źródłowe
Matthἂus-Passion mit metergrossen Holzupuppen, Allgemeine Beitung Mainz, 24.06.1992SPKUL-1992-1
Dramatische Bilder aus einer finsteren welt, Allgemeine Beitung Mainz, 25.06.1992SPKUL-1992-2
Im Vorraum des Todes waten, Maizer Rhein Beitung, 25.06.1992SPKUL-1992-3
Gabriela Balcerzakowa, Wizyta Sceny Plastycznej, Ziemia Gorzowska, nr 36, 03.09.1992SPKUL-1992-4
Mystische Aufführung der Scena Plastyczna, Sechsische Zeitung, 12.10.1992SPKUL-1992-5
Gerhard Bӧhm, Visuelles Theater Lublin, Dreschner Neute Nachridten 12.10.1992SPKUL-1992-6
Anna Bocian, Każdy chce poznać tajemnicę, Gazeta Wyborcza w Lublinie, nr 273, 10.12.1992SPKUL-1992-7
Andrzej Molik, Tchnienie, Kurier Lubelski, nr 242, 10.12.1992SPKUL-1992-8
Mariola Zaczyńska, Zaniepokoić widza…, Nowe Echo Podlasia, Nr 38, 1992SPKUL-1992-9
Diploma – Toyama International Amateur Theatre Festival TIATF’92SPKUL-1992-10
Polnisch-deutsche Theater-Werksstatt in Bonn, katalog SPKUL-1992-11
Szene Bunte Wἂhne, Plastisches Theater aus Polen – informator (Wędrowne)SPKUL-1992-12
Toyama International Amateur Theatre Festival – Toyama Japan 1992 – programSPKUL-1992-13
Toyama International Amateur Theatre Festival – Toyama Japan 1992 – afiszSPKUL-1992-14
Tchnienie, premiera spektaklu Leszka Mądzika 13 grudnia 1992 r. godz. 19:00 – zaproszenieSPKUL-1992-15

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1992

Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966-2021