1979

Lp.OpisMateriały źródłowe
Mokro, ale z szeroką duszą, Biuletyn inf. V Przeglądu Klubowych Teatrów i Kabaretów, Katowice, 23-25.03.1979 SPKUL-1979-1
Katholische Akademie Hamburg, program prezentacji spektaklu Wilgoć w Hamburgu SPKUL-1979-2
IV Biennale Sztuki dla Dziecka, Gazeta Zachodnia, 7.05.1979SPKUL-1979-3
Konfrontacje Młodego Teatru, Kamena, 10.06.1979SPKUL-1979-4
Marek Mróz, Ten teatr jest moim językiem…, Kierunki, 15.07.1979SPKUL-1979-5
Waldemar Sulisz, „Zielnik” i „Wilgoć” w Belgii i RFN, Sygnały, Scena nr 8 (str. 32), sierpień 1979SPKUL-1979-6
Immt info 1-7.10.1979 Festiwalu w Budapeszcie – informatorSPKUL-1979-7
IMMT 79 Festiwalu w Budapeszcie – programSPKUL-1979-8
Warsztaty teatralne w RFN – inf. Życie Warszawy, 30.12.1979SPKUL-1979-9
Archiwum Sceny Plastycznej 1979
Projekt realizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN