1976

Lp. OpisMateriały źródłowe
Klub Studentów Wybrzeża “Żak” (KSW “ŻAK”), Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP), Gdańsk 2.1976 – programSPKUL-1976-1
Informacje dla uczestników Festiwalu na EalinguSPKUL-1976-2
Guestopics Nr 125 3.1976SPKUL-1976-3
The Questores theatre programme 4 — 5.1976SPKUL-1976-4
Tamara Karren, Teatr Studencki KUL, Tydzień Polski 25.05.1976SPKUL-1976-5
Konfrontacje Młodego Teatru 18 — 21.11.1976 – spektakle konkursowe, imprezy towarzysząceSPKUL-1976-6
Biuletyn Informacyjny KUL, nr 2 1976SPKUL-1976-7
Tygodnik Powszechny 1976 (wycinek)SPKUL-1976-8
Anna Maria Klimalanka “Mityng teatrów amatorskich w Londynie”, Scena Nr 12, grudzień 1976 SPKUL-1976-9
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1976
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Projekt realizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN