1974

L.p.OpisMateriały źródłowe
Leszek Mądzik – Nagroda Młodych (wycinek z prasy).SPKUL-1974-1
STS, Rozmowa przed premierą, Słowo Powszechne nr 65, 18.03.1974SPKUL-1974-2
Kto wystąpi, Kurier Lubelski nr 112, 14.05.1974SPKUL-1974-3
Teatr Akademicki KUL na występach we Freiburgu, Słowo Powszechne, 15.05.1974SPKUL-1974-4
Drugi dzień wiosny teatralnej, Kurier Lubelski, nr 114, 16.05.1974SPKUL-1974-5
TAM, Limited z Ugandy, IX Wiosna Teatralna, Kurier Lubelski, 17.05.1974SPKUL-1974-6
Oblicze studenckiej kultury, Kurier Lubelski 24.05.1974SPKUL-1974-7
Mieczysław Szczepański, O konkretną i autentyczną dyskusję, Słowo Powszechne nr 133, 5.06.1974SPKUL-1974-8
Zuzanna Jastrzębska, xxxx, Filipinka nr 12, 9.06.1974SPKUL-1974-9
Maria Bechczyc Rudnicka, O wiośnie bez lakiernictwa, Kamena nr 12, 16.06.1974SPKUL-1974-10
Ks. Jan Śliwański, Teatr Akademicki KUL, Głos Katolicki, Paryż nr 26, 30.06.1974SPKUL-1974-11
Lubelska Wiosna Teatralna 1974, wejściówkaSPKUL-1974-12
Drugi dzień Wiosny Teatralnej, Kurier Lubelski nr 114, 1974SPKUL-1974-13
Marek Kusiba, Teatr się zająknął, Kurier Lubelski nr 24, 1974SPKUL-1974-14
Stanisław Dąbek, Warsztat w Scheersbergu, Kurier Lubelski nr 271, 22.11.1974 SPKUL-1974-15
W. Białasiewicz, Teatr Akademicki KUL, WTK Tygodnik katolików nr 48, 16.12.1974SPKUL-1974-16
Janusz Płoński, Umilkły działa na teatralnym froncie, ITD. Nr 24, 1974SPKUL-1974-17
Nagroda im. Wł. Pietrzaka po raz dwudziesty siódmy, WTK nr 48, 1.12.1974SPKUL-1974-18
KHG-Studententheater – afisz z występów we FreiburgSPKUL-1974-19
Ogłoszenie o występach we Fryburgu Badeńskim – notatkaSPKUL-1974-20
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1972
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN