1973

Lp.OpisMateriały źródłowe
Andrzej Władysław Kral, Współczesny teatr religijny – cóż to takiego, Teatr Nr 2, 16.01.1973SPKUL-1973-1
Tygodnik Powszechny Nr 23, 10.06.1973 – wycinekSPKUL-1973-2
Barbara Osterloff, Teatr Nr 2, 16.06.1973 r.SPKUL-1973-3
Potrzeba rozwagi, Maria Bechczyc-Rudnicka, Kamena nr 10, 20.11.1973 – artykułSPKUL-1973-4
Przed premierą, Kurier Lubelski, 30.11.1973SPKUL-1973-5
Teatr Akademicki, Biuletyn informacyjny KUL, nr 2, Lublin 1973SPKUL-1973-6
Przeglądy, festiwale, konkursy, Scena Nr 7 1973SPKUL-1973-7
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1973
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN