1972

L.p.OpisMateriały źródłowe
V Festiwal Kultury Studentów PRL, Studencka Wiosna Teatralna, JARMARK ’72, 5.03.-25.03.1972 – programSPKUL1972-1
Laureaci VII Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie, Kurier Lubelski Nr 103, 2.05.1972SPKUL1972-2
7 Wiosna Teatralna zakończona, Sztandar Ludu Nr 104, 3.05.1972SPKUL1972-3
Wiera Korneluk, Zapiski z marginesu WIOSNY, Kurier Lubelski, nr 106. 5.05.1972SPKUL1972-4
Kronika Akademicka, II Uczelniany Przegląd Zespołów Artystycznych KUL, Kullages 72, Zeszyty Naukowe KUL, Nr 3 1972SPKUL1972-5
Lubliniana Kamena nr 11, 21.05.1972SPKUL1972-6
Wacław J. Tkaczuk, Studenckie inicjatywy (artykuł o “Kullages – 72”)SPKUL1972-7
Andrzej Hausbrant, Młodzi i młodsi, Polityka Nr 23,
3.06.1972
SPKUL1972-8
Program uroczystości z okazji XX-lecia Teatru Akademickiego KUL (11-12.11.1972)SPKUL1972-9
Jerzy Cieszkowski, To już dwadzieścia lat, Za i Przeciw, nr 51, 17.12.1972SPKUL1972-10
Komitet Honorowy Festiwalu, Jury VII Studenckiej Wiosny Teatralnej – biuletynSPKUL1972-11
V Festiwal Kultury Studentów PRL, II Uczelniany Przegląd Zespołów Artystycznych KUL, „KULLAGES-72”-12-14.05.1972 r. afiszSPKUL1972-12
V Festiwal Kultury Studentów PRL, Studencka Wiosna Teatralna, JARMARK ’72, 5.03.-25.03.1972 – nagroda dziennikarzy Dyplom: dla Teatru Akademickiego KUL za harmonię kompozycji plastycznej spektaklu “Wieczerza”SPKUL1972-13
V Festiwal Kultury Studentów PRL, Studencka Wiosna Teatralna, JARMARK ’72, 5.03.-25.03.1972 – nagroda Dyplom: Leszkowi Mądzikowiza realizację spektaklu “Wieczerza” w teatrze KUL w LublinieSPKUL1972-14
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1972
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN