1971

L.p.OpisMateriały źródłowe
Przegląd Zespołów Artystycznych, Zeszyty naukowe KUL, XIV, Nr 4, 1971SPKUL-1971-1
Studencka Wiosna Teatralna JARMARK ’71, Lublin 21-28.03.1971 – afisz SPKUL-1971-2
6 Studencka Wiosna Teatralna Lublin, 29.04 – 2.05.1971 – afiszSPKUL-1971-3
6 Studencka Wiosna Teatralna Lublin, 29.04 – 2.05.1971 – jury SPKUL-1971-4
Andrzej Molik, Po Wiośnie, Kurier Lubelski 7.05.1971SPKUL-1971-5
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1971
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN