1970

L.p.OpisMateriały źródłowe
Premiera w „Gongu 2” Sztandar Ludu, nr 12,
15.01.1970
SPKUL-1970-1
Plakat L. Mądzika, Ryszard Szmydki, Kurier Lubelski Nr 83, 10.04.1970 SPKUL-1970-2
Jerzy Kaczorowski, Oto Człowiek, Kurier Lubelski, nr 96, 24.04.1970SPKUL-1970-3
V Studencka Wiosna Teatralna, Biuletyn Informacyjny z dnia 30.04.1970SPKUL-1970-4
Festiwal Teatrów Studenckich Krajów Socjalistycznych, V Studencka Wiosna Teatralna, Lublin 1-7.05.1970 – afiszSPKUL-1970-5
Kronika Akademicka, Ambitne przedstawienie, Zeszyty Naukowe KUL, XIII, Nr 3, 1970SPKUL-1970-6
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1970
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN