1969

Lp.OpisMateriały źródłowe
W.S. Plakaty L. Mądzika w Arcusie, Kurier Lubelski, Nr 9, 10 stycznia 1969SPKUL-1969-1
Teatr Akademicki KUL, Odjazd za godzinę, premiera marzec 1969, programSPKUL-1969-2
Krótko z miasta, Kurier Lubelski, nr 52, 5 marca 1969SPKUL-1969-3
Teatr Akademicki KUL, Tak jako trza…premiera 19 marca 1969, programSPKUL-1969-4
4 Studencka Wiosna Teatralna, Lublin, 27-30 marca 1969 – programSPKUL-1969-5
Franciszek Piątkowski, Wreszcie bomba! Kurier Lubelski nr 75, 30 marca 1969SPKUL-1969-6
Odjazd za godzinę H. Bӧlla w Teatrze Akademickim, Zeszyty Naukowe KUL, Nr 3, grudzień 1969SPKUL-1969-7
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1969
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Projekt zrealizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN