1966

Lp.OpisMateriały źródłowe
1.TEATR Akademicki KUL, Program 1966-1967, Zrzeszenie Studentów Polskich, Druga Studencka Wiosna TeatralnaSPKUL-1966-1
Archiwum Sceny Plastycznej KUL – 1966
Projekt realizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Projekt realizowany w ramach STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN