Archiwum Sceny Plastycznej

Archiwum Sceny Plastycznej KUL od 1966-2021 r.

Informacje ogólne:

Archiwum zawiera materiały związane z działalnością Sceny Plastycznej KUL.

Zarchiwizowane materiały są udostępnione wyłącznie w celach edukacyjnych.
Celem podstawowym Archiwum Sceny Plastycznej KUL jest gromadzenie, zabezpieczenie, przechowywanie
i udostępnianie w celach edukacyjnych dokumentacji archiwalnej powstałej w wyniku działalności
Sceny Plastycznej KUL. 

Daty wprowadzone są w zapisie numerycznym: dd.mm.rrrr.
Bardzo proszę, korzystać z wyszukiwania dokumentów wprowadzając numeryczny zapis dat.

Digitalizacja Archiwum Sceny Plastycznej KUL – Magdalena Szymala

Aktualności: