100-lecie urodzin Józefa Szajny - jubileusz w Rzeszowie

By
100-lecie urodzin Józefa Szajny - jubileusz w Rzeszowie

Wraz z Teatrem Przedmieście serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny wybitnego malarza, scenografa i reżysera, artysty z Rzeszowa.

Jak napisał Teatr Przedmieście

Dokładnie sto lat od urodzin Szajny, w miejscu wyjątkowym, przy rzeźbie „Przejście 2001” połączą się drogi  artystyczne dwóch niezwykłych twórców teatru.  Prace Leszka Mądzika wkomponowane  w przestrzeń  placu Cichociemnych zaistnieją wobec głębokiego przesłania Szajnowskiej rzeźby-symbolu . Prologiem do wystawy będzie etiuda teatralna pt. „Faktura czasu”  przygotowana przez aktorów Teatru Przedmieście według koncepcji Leszka Mądzika.

13 marca 2022 r, w programie:

Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13
16.00  Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości: Leszek Mądzik, Agnieszka Koecher – Hensel, Jerzy Fąfara, Zbigniew Rybka, Andrzej Piątek; prowadzenie Alina Bosak

Pl. Cichociemnych, Przejście 2001
18.00  „Faktura czasu” – prolog do wystawy

Organizatorem wydarzenia jest Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne  GATE we współpracy z Teatrem Przedmieście.
Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów

Wstęp wolny